Sekcję muzyczną prowadzi animator kultury - instruktor p. Wiesław Kowalski.

Sekcja muzyczna zajmuje się nauką gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych na keybordzie, akordeonie oraz instrumentach dętych. Nauka ta dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań, zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. W zależności od wieku dobierany jest odpowiedni repertuar pod względem trudności, możliwości i umiejętności muzycznych. Lekcje zawierają także naukę teorii i kształcenie słuchu, odbywają się indywidualnie według wcześniej ustalonego planu.

Swoją działalność w ramach sekcji prowadzi także zespół wokalno-instrumentalny Leszczynianki, którego celem jest zachowanie i kontynuowanie tradycji i obyczajów ludowych. W ich bogatym repertuarze znajdują się różne pieśni biesiadne, patriotyczne i okolicznościowe. 

Leszczynianki

Zespół Leszczynianki w strojach ludowychZespół wokalno-instrumentalny Leszczynianki powstał w 2010 r przy Ośrodku Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. W zespole śpiewa 20 osób, a do 2020m roku przygrywała mu kapela Okowita. Zespół bierze udział w konkursach, przeglądach i festiwalach ludowych, występując zarówno na scenach lokalnych powiatu kutnowskiego, jak też na imprezach wojewódzkich i ponadregionalnych. 

Leszczynianki mają na swoim koncie istotne osiągnięcia.

Dwa wyróżnienia:
  1. na XV Jarmarku św. Brunona w Giżycku w 2014 r.
  2. na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Zapomnianej w Wiśniowej Górze w 2017 r.

oraz

II miejsce podczas konkursu solistów i zespołów "Zaskocz nas...na Ludowo" w Rowach w 2017 r.

Zespół Leszczynianki odbierający nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kulturyW 2019 roku zespół Leszczynianki otrzymał Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.