Złota Leszczyna 2

 

Już 6 sierpnia od godziny 13.00, zapraszamy na II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej ,,Złota Leszcyna".

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerswo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego. Wsparcie finansowe zapewniła firma TRAKT.

W programie m.in.

- uroczysta Msza Święta,
- przesłuchania konkursowe,
- piknik ekologiczny ,,Nasze czyste powietrze''
- prezentacja rękodzieła,
- plener malarski
- ogródek barowy,
- konkurs na najlepszy wyrób cukierniczy
 
Organizator zastrzega sobie zmiany w programie.
 
Wydarzenie organizowane w ramach trwałości projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.