Wspólnie z Gminną Biblioteka Publiczną im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku zapraszamy do udziału w III Konkursie Poetyckim im. Józefa Bohdana Zaleskiego.

Tematem tegorocznej edycji jest WOLNOŚĆ.

III Konkurs Zaleski

 
Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 3 kwietnia 2023 r. dokonać zgłoszenia elektronicznie na adres e mail: sekretariat@ckgk.p pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a, 99 300 Kutno
z dopiskiem "Konkurs".
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
-12-17
- 18+
 
Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody 
Rozstrzygnięcie oraz uroczystość wręczenia nagród - kwiecień 2023 r.
 
Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, Instytut Języka i Kultury Polskiej w Gandawie oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 
Karta zgłoszenia I kategoria wiekowa:Zgłoszenie_I_Kategoria.pdf
Karta zgłoszenia II kategoria wiekowa: Zgłoszenie_II_Kategoria.pdf
 
 
Wydarzenie organizowane w ramach trwałości projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020