Sekcję rekreacyjną prowadzi animator kultury - instruktorka p. Iwona Podgórska.

Sekcję muzyczną prowadzi animator kultury - instruktor p. Wiesław Kowalski.

Sekcję artystyczną  prowadzi animatorka kultury - instruktorka p. Aneta Sikora - Ołdakowska.