Drzewostan zabytkowego parku w Leszczynku jest urozmaicony, jednak zdecydowanie dominują tu drzewa liściaste. Rozmiarami imponują dęby szypułkowe, kasztanowce i grochodrzewy.  Poza tym występują także brzozy, klony zwyczajne, polne i jawory, graby, jesiony oraz lipy drobnolistne. Zachowały się także pojedyncze świerki pospolite. Walory przyrodnicze parku podnoszą dwa pomniki przyrody. Są to pojedyncze okazy długowiecznych dębów szypułkowych o znacznych rozmiarach. Korony drzew dochodzą do 25 m średnicy a obwód ich pnia mierzony na wysokości 1,3 m wynosi odpowiednio 550 i 500 cm. Stanowią one bardzo cenną wartość przyrodniczą, biologicznąi kulturową.   

W ramach przeprowadzonej rewitalizacji  zwiększono bioróżnorodność tego miejsca, wprowadzając kolejne gatunki drzew i krzewów zarówno liściastych, jak i iglastych. Pojawiły się drzewa owocowe, róże, rododendrony, rośliny cebulowe oraz byliny.      

Istotnym elementem kompozycyjnym parku są stawy połączone ze sobą kanałami. Na terenie całego zespołu znajdują się  trzy zbiorniki wodne.      

Swoje siedliska mają tutaj ptaki charakterystyczne dla starych założeń parkowych. Teren ze względu na duże zadrzewienie, obecność dziuplastych drzew oraz zbiorników wodnych stanowi dogodne warunki dla skrzydlatych mieszkańców. Standardowo w terenie tym możemy zobaczyć, lub usłyszeć następujące gatunki: kos, szpak, kwiczoł, drozd śpiewak, zięba, muchołówka szara, kulczyk, szczygieł, bogatka, modraszka, dzwoniec, kapturka, słowik, sierpówka oraz  gołąb grzywacz. Na stawie pojawia się pospolita kaczka krzyżówka. Dodatkowo na przedwiośniu, ale i nie tylko,  wśród koron drzew nocą można usłyszeć sowę: puszczyka zwyczajnego.

Na końcu warto wspomnieć o aspekcie wiosennym, który możemy obserwować wiosną. Zanim w koronach drzew rozwiną się liście, runo parkowe obsypuje się łanami zawilców żółtych i gajowych.

4
20200623_123333
20200623_123902
20200623_124535
dzwoniec
IMG_20200623_125749026_PORTRAIT
IMG_20200623_125824868
IMG_20200623_125841146_PORTRAIT
IMG_20200623_125854347_PORTRAIT
IMG_20200623_130024998_HDR
IMG_20200623_130041054_HDR
IMG_20200623_130250021_PORTRAIT
IMG_20200623_130524121_HDR
IMG_20200623_132851003
IMG_20200623_132919512_PORTRAIT
IMG_20200623_132925666_PORTRAIT~2
kasztanowiec biały
kos 2
kulczyk
muchołówka szara
sierpówka
zieba