Wspólnie z Gminną Biblioteka Publiczną im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku zapraszamy do udziału w IV Konkursie Poetyckim im. Józefa Bohdana Zaleskiego.

Tematem tegorocznej edycji jest NADZIEJA.

Zaleski poprawiony logotypy

 

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 31 marca 2024 r. dokonać zgłoszenia elektronicznie na adres e mail:konkurs@ckgk.pl  pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a, 99 300 Kutno

z dopiskiem "Konkurs".
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
-12-17
- 18+
 
Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody 
Rozstrzygnięcie oraz uroczystość wręczenia nagród - kwiecień 2024 r.
 
Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Wójt Gminy Kutno Justyna JasińskaInstytut Języka i Kultury Polskiej w Gandawie.
 
Regulamin Konkursu: Regulamin_Konkurs_Poetycki.pdf
 
 
Wydarzenie organizowane w ramach trwałości projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020