Miętowy Miłośnik Kotów Fotograficzny Kolaż 4

W minioną sobotę w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku przenieśliśmy się w czasy Powstania Styczniowego. Grupa Walhalla.com.plGloria Victis pokazała nam niezwykłą Plenerową Lekcję Żywej Historii.

🇵🇱Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Powstanie Styczniowe bez tajemnic” dofinansowanego ze środków Biura Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”
🇵🇱Wydarzenie jest częścią programu gminnych obchodów 160. Rocznicy Powstania Styczniowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Wójt Gminy Justyna Jasińska.
Spotkanie z rekonstruktorami miało na celu przybliżenie losów powstańców i atmosfery tamtych czasów. Uczestnicy mogli zobaczyć różne rodzaje umundurowania i ubioru, jakie nosili powstańcy oraz członkowie różnych grup.
Istotnym elementem wydarzenia był pokaz sprawności kawalerii powstańczej, który ukazał jakie trudności musieli pokonać powstańcy w czasie trwania konfliktu.
Podczas spotkania odbyła się także gra terenowa. Uczestnicy mieli naprawdę trudne zadania, musieli rozwiązywać zagadki czy szukać po rozległym terenie parku ukrytych przedmiotów.
Najbardziej emocjonującym momentem tego wydarzenia był dramatyczny pokaz potyczki między oddziałem powstańców, a rosyjskimi żołnierzami. Rekonstruktorzy odziani w historyczne stroje żołnierzy powstańczych, uzbrojeni w muszkiety w wierny sposób odtwarzali ducha walki narodowej z czasów XIX wieku. Ich konie, zdolnie prowadzone przez jeźdźców, galopowały przez teren parku, przypominając sceny z czasów, gdy powstańcy styczniowi walczyli o niepodległość.
Podczas Plenerowej Lekcji Żywej Historii nasi goście mogli również obejrzeć wystawę Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym.
Była to bardzo cenna Plenerowa lekcja żywej historii, która pozwoliła na lepsze zrozumienie tego trudnego okresu w dziejach Polski.
 
plenerowa-10
plenerowa-10
plenerowa-2
plenerowa-2
plenerowa-3
plenerowa-3
plenerowa-5
plenerowa-5
plenerowa-23
plenerowa-23
plenerowa-24
plenerowa-24
plenerowa-25
plenerowa-25
plenerowa-28
plenerowa-28
plenerowa-30
plenerowa-30
plenerowa-33
plenerowa-33
plenerowa-42
plenerowa-42
plenerowa-47
plenerowa-47
plenerowa-48
plenerowa-48
plenerowa-58
plenerowa-58
plenerowa-60
plenerowa-60
plenerowa-61
plenerowa-61
plenerowa-79
plenerowa-79
plenerowa-80
plenerowa-80
plenerowa-30
plenerowa-30
plenerowa-106
plenerowa-106
plenerowa-107
plenerowa-107
plenerowa-108
plenerowa-108
plenerowa-109
plenerowa-109
plenerowa-111
plenerowa-111