Wszystkich uczniów Szkół Podstawowych zapraszamy do udziału w Konkursie Ekologicznym "Ekoludek".

Patronat honorowy nad kKonkursem objęli Pani Justyna Jasińska Wójt Gminy Kutno oraz PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

⇒ Tematem konkursu jest wykonanie  dowolną techniką artystyczną  z materiałów nadających się do recyklingu "Ekoloduka". Praca nie powinna przekraczać 50 cm wysokości.

⇒ Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę artystyczną zgodną z tematem konkursu i na adres mailowy sekretariat@ckgk.pl  z dopiskiem "Konkurs Ekologiczny Ekoludek" przesłać skan lub zdjęcie pracy wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do regulaminu).

⇒ Na Wasze prace czekamy do dnia 21 października 2020 roku. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: Klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.

⇒ Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 2 listopada 2020 r.

Więcej szczegółów w Regulaminie.

pdfregulamin_konkursu_ekologicznego.pdf122.72 KB

Konkurs ekologiczny EKOludek 4