Film ukazujący uroki Gminy Kutno, jej atrybuty gospodarcze i społeczne.

Producent: Marcus Vienna