Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku plenerowe warsztaty gitarowe!!!!

  • Termin: 16 maja 2021 roku (niedziela) w godzinach od 11:00-13:30
  • Miejsce: Przestrzenie parkowe przy Centrum Kultury Gminy Kutno
  • Warsztaty przeznaczone są dla młodych, początkujących gitarzystów, chcących usprawnić swoją technikę w wieku 8- 15 lat 
  • Udział w warsztatach jest bezpłatny

Zapisy przyjmowane są osobiście w sekretariacie Centrum Kultury Gminy Kutno lub mailowo na adres: sekretariat@ckgk.pl do dnia 14 maja 2021 r.

Liczba miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeń dostępne tutaj: Warsztaty-_pop.pdf

majówka gitarowa

Wydarzenie organizowane w ramach trwałości projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.