I Konkurs Poetycki im 3

Komisja konkursowa w składzie:

1. prof. Małgorzata Gajak-Toczek - prof. Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny – Przewodnicząca Komisji
2. Piotr Czerbniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku – Członek Komisji
3. Ilona Denarska - Przedstawiciel Agro Factory II s. c. - Członek Komisji
4. Magdalena Konczarek - Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie - Członek Komisji
5. Anna Michalak - Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Strzegocinie - Członek Komisji

spośród zgłoszonych 64 utworów wyłoniła laureatów miejsc I, II, III oraz przyznała po 5 wyróżnień w obu kategoriach wiekowych.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 9 maja 2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie Centrum Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49 A.

Wyłonieni laureaci otrzymają specjalne zaproszenia.