W dzisiejszym Alfabecie muzycznym omawiamy instrumenty dętę blaszane.

Zapraszamy do wspólnej nauki.

Karta edukacyjna do pobrania tutaj:Alfabet_muzyczny_6.jpg

afisz alfabetu muz