Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku informuje, że w wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko zastępcy Dyrektora  Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku , kandydatem do zatrudnienia na to stanowisko wybrany został Pan Bartłomiej Andrych. 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku