W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i odwołaniem zajęć w Centrum Kultury Gminy Kutno uczestnicy, którzy zapłacili za odwołane zajęcia mogą wypełnić formularz zwrotu.

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać na adres: sekretariat@ckgk.pl

Formularz zwrotu dostępny do pobrania tutaj: pdfFormularz zwrotu opłaty za zajęcia65.12 KB

uwaga 1

 Zarządzenie nr 33/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć oraz określenia zasad funkcjonowania Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku w czasie epidemii.